A tymczasem członkowie klanu zapraszają.

Grzegorz Andrelczyk

Krzysztof Andrelczyk

Marek Andrelczyk